Slide Neuromarketing ili marketing? Savjetovanje, vještačenja, poslovna,
znanstvena i akademska suradnja
Saznajte više Click Here Click Here

O meni

doc. dr. sc. Hedda Martina Šola

Doc.dr.sc. Hedda Martina Šola ravnateljica je Instituta za Neuromarketing i izvanredni profesor na Oxford Business College, UK. Imenovana je koordinatorom istraživanja na Centre For Applied Research And Entrepreneurship (CARE), Sveučilište Oxford Business College te recenzentom znanstvenog časopisa Frontiers in Neuroergonomics, koji je peti po veličini među 20 najvećih znanstvenih časopisa na svijetu. Zahvaljujući studentima Oxford Business Collega koji su je nominirali za najboljeg profesora, odabrana je u top finaliste prestižne nagrade Global Woman Corporate Award 2021.

Dobitnica je nekolicine međunarodnih i tuzemnih nagrada i priznanja za svoj rad. Od toga možemo izdvojiti nagradu “Hrvatske utjecajne žene 2019” godine i „Hübners Who is Who in Croatia“ (2015) gdje je objavljena u međunarodnoj enciklopediji kao jedna od vodećih marketinških stručnjakinja u RH. Njezino ime je potpisano na nekolicini vizualnih identiteta gradova i općina kao i strateških marketinških planova, brendova i strategija koje se uspješno koriste u kompanijama diljem svijeta. Autorica je prve knjige o neuromarketingu u Hrvatskoj pod nazivom „Marketinška oružarnica“ te prijevoda iste pod nazivom „Neuromarketing Armoury“. Do danas je objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području društvenih znanosti. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, imenovana je stalnom sudskom vještakinjom za marketing i intelektualno vlasništvo, te je često citirana u medijima.

Usluge

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA MARKETING

Vještačenja u cijelom marketing mixu (proizvod, distribucija, cijena, promocija), tržišni položaj u odnosu na konkurenciju (monopol, duopol, oligopol), marketing strategije (korporacijske, poslovne, funkcionalne), marketing planovi, strateški marketing, tržišne komunikacije, odnosi s javnošću, procjena brenda.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Autorska prava i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn, zaštita i povreda prava intelektualnog vlasništva, audiovizualna djela.

KONZULTANT ZA MARKETING

Identifikacija novih mogućnosti na tržištu, procjena postojećih marketinških strategija, planova i promotivnih aktivnosti, brendiranje tvrtke, stvaranje novog identiteta tvrtke i/ili repozicioniranje postojećeg brenda, poboljšanje upravljanja marke proizvoda, povećanje životnog vijeka proizvoda, povećanje angažmana na društvenim mrežama i web stranici, revizija i poboljšanje marketinških kampanjama e pošte, društvenih medija, digitalnog marketinga.

KONZULTANT ZA NEUROMARKETING

Primjenom neuroznanstvenih i biometrijskih metoda unutar cijelog marketing mix-a razumjet će te vaše kupce na emocionalnoj i kognitivnoj razini. Neuromarketing se vrlo uspješno koristi u neurobrendiranju vaših proizvoda, postavljanju optimalne cijene koja usrećuje vaše kupce (neurocijena), osmišljavanju i testiranju ambalaže s visokim perecptivnim dosegom (neurodizajn), te testiranjem uspješnosti vaših promotivnih kampanja sa znanstveno utvrđenom preciznošću od >80% ( neurooglašavanje).

ZNANSTVENA SURADNJA

Kolaborativnom suradnjom na brojim znanstvenim projektima, doprinosimo razvoju novih metoda, patenata, inovacija i modela u društvenim znanostima. Ako ste zainteresirani za razmjenu ideja, kao i sudjelovanje na raznim projektima, obratite s povjerenjem.

AKADEMSKA SURADNJA

Predavač na raznim tuzemnim i međunarodnim konferencijama, simpozijima te stručnim skupovima. Održana predavanja na brojnim Sveučilištima/Visokim školama/Veleučilištima. Docent na Sveučilištu Hercegovina.

Iz medija

NOVA TV, Informer

NOVA TV, Informer

„Kako reklamne poruke utječu na kupovinu?“. Intervju s doc.dr.sc. H.M. Šola

HRT 2, Poslovni Plan

HRT 2, Poslovni Plan

„Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koristi Neuromarketing“. Intervju sa doc.dr.sc. Hedda Martina Šolom