Biografija

Doc.dr.sc. Hedda Martina Šola ravnateljica je Instituta za Neuromarketing i izvanredni profesor na Oxford Business College, UK. Imenovana je koordinatorom istraživanja na Centre For Applied Research And Entrepreneurship (CARE), Sveučilište Oxford Business College te recenzentom znanstvenog časopisa Frontiers in Neuroergonomics, koji je peti po veličini među 20 najvećih znanstvenih časopisa na svijetu. Zahvaljujući studentima Oxford Business Collega koji su je nominirali za najboljeg profesora, odabrana je u top finaliste prestižne nagrade Global Woman Corporate Award 2021.

Dobitnica je nekolicine međunarodnih i tuzemnih nagrada i priznanja za svoj rad. Od toga možemo izdvojiti nagradu “Hrvatske utjecajne žene 2019” godine i „Hübners Who is Who in Croatia“ (2015) gdje je objavljena u međunarodnoj enciklopediji kao jedna od vodećih marketinških stručnjakinja u RH.

Njezino ime je potpisano na nekolicini vizualnih identiteta gradova i općina kao i strateških marketinških planova, brendova i strategija koje se uspješno koriste u kompanijama diljem svijeta. Autorica je prve knjige o neuromarketingu u Hrvatskoj pod nazivom „Marketinška oružarnica“ te prijevoda iste pod nazivom „Neuromarketing Armoury“. Do danas je objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području društvenih znanosti. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, imenovana je stalnom sudskom vještakinjom za marketing i intelektualno vlasništvo, te je često citirana u medijima.

Bilježi 20 godišnje radno iskustvo na strateškim marketinškim pozicijama kao Članica Uprave za marketing Američkog telekoma za JI Europu, direktorice marketinga velikih kompanija do glasnogovornice i voditeljice marketinga APIU (Agencija za promicanje izvoza i ulaganja), Vlade RH. U akademskom svijetu, obnašala je različite funkcije: od Prodekanice za poslovnu suradnju i međunarodne odnose, predsjednice povjerenstava za obranu radova na dodiplomskoj/diplomskoj razini, te članice raznih akademskih odbora i nositelja brojnih kolegija na raznim Sveučilištima/veleučilištima u RH.

Doktorirala je na Sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju društvenih ekonomskih znanosti sa specijalizacijom iz neuromarketinga te stekla akademski naziv doktorice ekonomskih znanosti (dr.sc.).

Nakon dugogodišnjeg predavačkog iskustva u akademskoj zajednici, odlukom Senata Sveučilišta Hercegovina, izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, područje: društvenih znanosti, znanstveno polje: ekonomija, znanstvena grana: marketing.

Redoviti je gost na međunarodnim kongresima i konferencijama, gdje drži predavanja na dva strana jezika. Aktivno surađuje na raznim  projektima s vodećim marketinškim/neuromarketinškim kompanijama i Sveučilištima u svijetu. Obrazovala se u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Aktivno govori i poznaje tri strana jezika: engleski, talijanski i ruski jezik. Članica je prestižnih akademskih i profesionalnih tijela u RH i inozemstvu.

Članstva i upisi u znanstvenim, stručnim organizacijama

Godina iskustva

Zadovoljnih klijenata

Stručnih i znanstvenih radova

Međunarodnih nagrada